EN

ריענון לכוחות הפועלים מעבר לגבול

מי אנחנו

אנו התארגנות של קצינים ולוחמים, ותיקי היחידות המיוחדות והימ"מ ומתנדבות ומתנדבים מתחומי עשייה שונים.
הקבוצה מאגדת יוזמות שונות, תחת מטריה אחת של ארגון ותפעול, עבור הלוחמים, כעת בחזית הדרום ובהמשך במידת הצורך גם בחזיתות נוספות.

ONE STOP SHOP בו מאוגדים בעלי יוזמות התנדבות שונות למען הלוחמים, לכוח אחד, המספק מענה בו זמנית, בנקודת קצה, בזמן קצוב לצוותי לוחמים.

מה אנחנו עושים

עם התמשכות הלחימה, החל צה"ל בסבבי ריענון של הכוחות הלוחמים בעזה, במסגרתם יוצאים מהרצועה
כוחות לרענון והתחמשות, בטרם הם שבים להמשך לחימה בעזה.
הכוחות מתרעננים בסמיכות לקו הגבול, באזורים צבאיים סגורים ואינם מגיעים למתקנים העורפיים.
אנו אלו המגיעים עד לנקודות הכינוס של מיטב לוחמינו השבים מהרצועה לשטחי ישראל, בתיאום עם צה"ל על מנת לתת מענה לצרכיהם.

מטרתנו היא לספק ללוחמים שלנו טעמים, ניחוחות וקולות של בית: כל מה שלוחמים בחזית זקוקים לו, לנפש ולגוף ואותם אין הצבא מספק:

אוכל שחיילים אוהבים

המבורגרים, נקניקיות, פסטות, מוקפצים, מתוקים ושתיה קלה.

ציוד חיוני

הלבשה תחתונה, מטענים ניידים, ערכת אנרגיה ללחימה (חטיפי אנרגיה וחלבון).

מורל

אומנים להרמת המורל. תלוי מיקום והערכת סיכונים בנקודה ספציפית.

הצצה ממה שעשינו

מה דרוש לנו?

שותפים עסקיים לצורך מימון הפעילות, בשלב א' לפעילות למשך חודשיים ימים, בהם נטפל בכ-300 לוחמים מדי יום, כולל:

התרומות מוכרות לצורכי מס

כל התרומות מיועדות ללוחמים, הקבוצה פועלת בהתנדבות מלאה.

  • עמותת בית יציב ב.ש. בע"מ מספר ארגון 510237894
  • פרטי חשבון IBAN IL650110940000124363875
  • בנק דיסקונט (11) סניף 094 חשבון 0124363875

לשיתופי פעולה