סדנה חצי יומית ללוחמות ולוחמים

*מילוי הטופס אינו מהווה אישור הרשמה. אישור הרשמה ישלח לאחר שיחה טלפונית מטעם קבוצת המ״מ.

*פרטים מלאים יימסרו לנרשמים.

*מספר המקומות מוגבל.